Onze praktijkregels

null

Een gezond, mooi, sterk en pijnvrij gebit voor jong en oud. Met persoonlijk zorg op maat voor iedereen. Daar doen we het voor. En natuurlijk voor die stralende lach op je gezicht. Om onze werkzaamheden goed te organiseren en misverstanden te voorkomen, willen we een paar afspraken met je maken. Onze praktijkregels.

Tandartsen behandeling

Afspraken en behandelingen

 • Onze behandelingen worden uitgevoerd volgens afspraak.
 • Ernstige pijnklachten worden binnen 24uur geholpen (met uitzondering van weekend- en/of feestdagen). Hiervoor hebben wij dagelijks vastgestelde tijdsblokken gereserveerd. Voor uitgebreidere nazorg en/of het afmaken van een gestarte behandeling wordt een vervolgafspraak gemaakt.
 • In de regel wordt er tijdens een periodieke controle geen behandeling uitgevoerd. Indien behandeling noodzakelijk blijkt, wordt hiervoor een vervolgafspraak gepland.
 • In onze praktijk worden periodiek röntgenfoto’s genomen. In een normale situatie maken wij 1 x per 3 jaar zogenaamde bitewing foto’s. Afhankelijk van je gebitssituatie kan er van deze termijn afgeweken worden. In geval van pijnklachten of bij het ontdekken van bijzonderheden, tijdens een periodieke controle, worden tussentijds ook foto’s genomen. Op deze manier verkrijgen wij extra informatie voor het stellen van een juiste diagnose.
 • Het is je eigen verantwoordelijkheid om de periodieke controle na te komen, zodat wij veranderingen en mogelijke problemen in je mond(hygiëne) tijdig kunnen ontdekken. Als je afwijkt van deze regelmaat, kan je je bij problemen niet beroepen op het onopmerkzaam zijn van de tandarts. Door het sturen van een herinneringskaartje, attenderen wij je erop dat het tijd is om een afspraak te maken. Dit is een service van Tandpark, je kunt hier geen rechten aan ontlenen.
 • Heb je een afspraak gemaakt en wil je deze verzetten of annuleren, dan dien je dit 24 uur van tevoren aan ons door te geven. Indien je een afspraak op maandag hebt, dien je die afspraak uiterlijk op de vrijdag ervoor, voor 12:15uur te annuleren/verzetten. Indien dit niet gebeurt, zijn wij gerechtigd de door ons gereserveerde tijd en onkosten in rekening te brengen. Dit kan oplopen tot het volledige bedrag van de geplande behandeling en de daarbij behorende declaraties. Wanneer het regelmatig voorkomt, dat je je afspraak niet nakomt, kan uitschrijving worden overwogen.
 • Bij het missen of te laat komen bij je eerste consult wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Je kunt een nieuwe afspraak maken als deze nota is voldaan.
 • Indien je dat prettig vindt kan er een afspraak gecombineerd worden bij de tandarts en mondhygiënist(e)/preventieassistente.
 • Al onze medewerkers spreken Nederlands en Engels. Graag communiceren wij dan ook via een van deze talen. Mocht dit een probleem zijn, dan vragen wij je een tolk mee te nemen.
 • Indien je meer dan 2 jaar onze praktijk niet hebt bezocht voor je periodieke controle ontvang je een herinneringsbrief van ons. Mocht je hier geen reactie op geven dan volgt eventueel uitschrijving van de praktijk.
 • Wij verlangen van onze patiënten dat zij zich persoonlijk inzetten en alle medewerking verlenen, om zo een gezonde situatie in de mond te bereiken en te behouden.

Klachten en second opinion

 • Het kan voorkomen dat je een klacht hebt over je behandelaar of over de praktijk. Deze klachten dien je in eerste instantie te melden aan de receptie. Wij streven ernaar je klacht binnen korte tijd op te lossen. Indien je niet tevreden bent over onze oplossing, kun je overwegen een officiële klacht in te dienen. Je stuurt, in dat geval, een aangetekende brief naar de praktijk. Of je meldt je bij de officiële klachtencommissie van het KNMT (www.knmt.nl) of bij het ANT (www.ant-online.nl). Kijk op onze site bij welke organisatie jouw behandelaar is aangesloten.
 • Het aanvragen van een second opinion is altijd mogelijk. Een second opinion houdt in dat er een consult plaatsvindt bij een andere tandarts binnen of buiten onze praktijk. Tijdens dit consult vindt er een onderzoek plaats en wordt indien gewenst missende informatie verzameld (bijvoorbeeld röntgenfoto’s of een pocketstatus). De tandarts mag, in het geval van een second opinion, geen behandeling uitvoeren. Gebeurt dit wel, dan is de betreffende tandarts in overtreding met de geldende beroepsregels en kan de garantie van de behandeling niet worden overgenomen door uw eigen behandelaar. De besproken problematiek en bevindingen worden altijd schriftelijk overlegd met je eigen tandarts.

Betalingen

 • Onze declaraties worden verwerkt door de firma Infomedics. Infomedics zal jouw nota indienen bij je zorgverzekeraar. Indien je (voor een deel) onverzekerd blijkt te zijn, krijg je de (rest)nota thuisgestuurd. Je dient deze dan te voldoen middels de meegestuurde acceptgiro of online. Nota’s kan je online inzien via de website van Infomedics: www.infomedics.nl. Bij vragen over jouw nota dien je contact op te nemen met Infomedics.
 • Als je liever een digitale nota ontvangt kan je je via www.infomedics.nl hiervoor aanmelden. Je ontvangt dan je nota NIET meer per post. Maar deze wordt naar het opgegeven email adres gestuurd.
 • Nieuwe patiënten dienen het eerste consult in onze praktijk direct te betalen. Het is in de praktijk mogelijk te pinnen. Deze mogelijkheid is er ook voor reguliere patiënten. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor het indienen van deze nota bij je zorgverzekeraar, indien je aanvullende tandartsverzekering hebt.

Overige regels

 • Verkregen begrotingen zijn gebaseerd op de huidige leeftijd en saneringsvorm, wijziging hierin kan andere verschuldigde bedragen tot gevolg hebben. Een afwijking van 15% op het totaalbedrag van de begroting is mogelijk en aan de begroting kunnen geen rechten worden ontleend. De begroting is maximaal twee maanden geldig, vanaf het moment van afgifte.

ASA

 • Gezondheidsverklaringen > zie website TCAN